Disclaimer

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan alle door of namens de organisatie verstrekte informatie, inclusief de op de website amsterdamdakar.com geplaatste informatie en informatie verstrekt tijdens correspondentie of iedere andere vorm van communicatie. Hoewel de organisatie van de Challenge hierbij de nodige zorgvuldigheid zal betrachten is de organisatie niet verantwoordelijk voor het geval deze informatie onjuist of onvolledig blijkt te zijn.

De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op amsterdamdakar.com.

De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de, al dan niet door derden aangeboden, informatie op amsterdamdakar.com. De organisatie behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of de Algemene Voorwaarden van de Challenge.

© 2004 Amsterdam Dakar Challenge

Schrijf je in
  

3.000.000 and counting

Sponsoren
 Avery Dennison
Info
Nog 29 dagen tot de volgende Challenge
Shop Meer Challenges Bombai Challenge Red Sea Challenge
 
CHALLENGE CLUB

Postbus 13033 | 3507 LA Utrecht
T. 030-2761601 | F. 030-2710325
E. info@amsterdamdakar.com
DISCLAIMER


Design Gewest13 & realisatie Webunity